Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Maja Dimitrijević

- Maja Dimitrijević

Маја Димитријевић 

је дипломирала и докторирала на Филолошком факултету у Београду. Има 20 година радног стажа у струци, најпре као професор српског језика и књижевности у неколико јагодинских основних школа и гимназији, а од 2008. запослена је на Факултету педагошких наука у Јагодини. Наставник је на предметима из уже научне области Методика наставе српског језика и књижевности. 

Објавила је преко 30 научних и стручних радова и учествовала на преко 20 међународних и домаћих научних скупова. Била је учесник научног пројекта Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића  Института за славистику Карл Франц Универзитета у Грацу, Темпус пројекта Хармонизација и модернизација програма образовања учитеља у Србији и пројекта Развионица, као експерт у оквиру компоненте за област методике наставе језика.

Руководи Центром за издавачку делатност Факултета педагошких наука у Јагодини и организује, координира и модерира различите културно-уметничке догађаје на Факултету. Бави се научним истраживањем у области књижевности, књижевности за децу и методике наставе књижевности и српског језика.


Srpski jezik, Čitanka 3
Srpski jezik, Čitanka 3 Sadrži sve obavezne i izborne književne tekstove, metodički priređene kroz raznovrsne radne naloge. Prepoznatljiva je po lepom dizajnu, koloritnim i motivišućim ilustracijama. >>>
povez: Broš |
na sajtu: 720,00 DIN
Pročitaj više
Srpski jezik, Čitanka 2
Srpski jezik, Čitanka 2 Čitanka je deo udžbeničkog kompleta za drugi razred, koji čine još i  Gramatika, Latinica i Radna sveska. Udžbenik je radnog karaktera. >>>
povez: Broš |
na sajtu: 750,00 DIN
Pročitaj više