Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Pravo na odustajanje

Поштовани купци,

Обавештавамо Вас да се према Закону о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/2014, 6/2016 - др. закон  44/2018 - др. закон) куповина преко наше продајне интернет странице vulkan-izdavastvo.nbsoftdev.com сматра продајом на даљину.

Закон за случај продаје на даљину установљава право купца, који се сматра потрошачем (физичко лице које производ купује ради намирења својих индивидуалних потреба, а не ради обављања професионалне делатности), да одустане од уговора у року од 14 дана од дана када му је производ предат.

Приликом одустанка купац може, али не мора да наведе разлоге због којих одустаје.

Образац/Изјава о одустанку од уговора производи правно дејство од дана када је послата трговцу.

У случају одустака од уговора, потрошач има право на повраћај новца или на замену за други производ. Цена се купцу враћа по пријему производа, и након што се утврди да је производ неоштећен и исправан.

Купац је дужан да производ врати без одлагања, а најкасније у року од 14 дана од дана када је послао образац за одустанак. По истеку рока од 14 дана од дана када је послао одустанак, производ се више не може вратити.

Приликом повраћаја робе обавезно је вратити у исправном и некоришћеном стању и оригинално неоштећеном пакавању, при чему се мора приложити и оригинални фискални исечак.

По пријему производа, утврдиће се да ли је производ исправан и неоштећен. Купац одговара за неисправност или оштећење производа који су резултат неадекватног руковања производом, тј. купац је искључиво одговоран за умањену вредност производа која настане као последица руковања робом на начин који није адекватан, односно превазилази оно што је неопходно да би се установили његова природа, карактеристике и функционалност. Уколико се утврди да је наступила неисправност или оштећење производа кривицом купца, одбиће се враћање цене и производ ће му бити враћен на његов трошак.

Трговац је дужан да потрошачу без одлагања врати износ који је потрошач платио по основу уговора, а најкасније у року од 14 дана од дана пријема изјаве о одустанку, а након пријема производа.

Трошкове враћања робе и новца сноси купац, сем у случајевима када купац добије неисправан или погрешан артикал.

 

Линкове за преузимање обрасца за одустанак од уговора и уговор о продаји на даљину можете пронаци на следећим линковима: образац за одустанак од уговора, уговор о продаји на даљину.