Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Katarina Kolaković, Anđelka Petrović, Sunčica Rakonjac Nikolov, Danijela Milićević

- Katarina Kolaković, Anđelka Petrović, Sunčica Rakonjac Nikolov, Danijela Milićević

Katarina Kolaković - Anđelka Petrović - Sunčica Rakonjac Nikolov - Danijela Milićević

Катарина Колаковић је дипломирала на групи за српску књижевност и језик Филолошког факултета у Београду на коме је завршила и дипломске академске студије – мастер.

Анђелка Петровић је дипломирала и магистрирала на Филолошком факултету у Београду (група за Српску књижевност и језик).
Ради у Математичкој гимназији у Београду.
Сарадница је Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Сунчица Ракоњац Николов је рођена у Београду 1975. године. Завршила је Трећу београдску гимназију и Филолошки факултет у Београду, смер српска књижевност и језик са општом књижевношћу.

Данијела Милићевић је дипломирала на Филолошком факултету у Београду и стекла звање професора српског језика и књижевности са општом књижевношћу.

Srpski jezik, Gramatika 4
Katarina Kolaković, Anđelka Petrović, Sunčica Rakonjac Nikolov, Danijela Milićević Srpski jezik, Gramatika 4 Udžbenički komplet koji obiluje kreativnim, novativnim i zanimljivim zadacima, interesentanim grafičkim rešenjima, moštvom mapa uma, tabelama, grafikonima, slikovnim rešenjim... >>>
povez: broš |
na sajtu: 660,00 DIN
Pročitaj više
GRAMATIKA 5
Katarina Kolaković, Anđelka Petrović, Sunčica Rakonjac Nikolov, Danijela Milićević GRAMATIKA 5 Заснована на исходима, новом Плану и програму наставе и учења, новом методичко-дидактичком приступу у потпуности прилагођеном садашњим генерацијама и њиховом хоризонту очекивања. >>>
povez: broš |
na sajtu: 750,00 DIN
Pročitaj više
Radna sveska 5
Katarina Kolaković, Anđelka Petrović, Sunčica Rakonjac Nikolov, Danijela Milićević Radna sveska 5 По први пут, методички обрађена радна свеска, са развијеном апаратуром која омогућава више нивоа провере напредовања ученика и усвојеног знања.У потпуности заснована на моделу питања која долазе ... >>>
povez: broš |
na sajtu: 580,00 DIN
Pročitaj više
Radna sveska 6
Katarina Kolaković, Anđelka Petrović, Sunčica Rakonjac Nikolov, Danijela Milićević Radna sveska 6 По први пут, методички обрађена радна свеска, са развијеном апаратуром која омогућава више нивоа провере напредовања ученика и усвојеног знања. >>>
povez: broš |
na sajtu: 580,00 DIN
Pročitaj više
Radna sveska 7
Katarina Kolaković, Anđelka Petrović, Sunčica Rakonjac Nikolov, Danijela Milićević Radna sveska 7 Po prvi put, metodički obrađena radna sveska, sa razvijenom aparaturom koja omogućava više nivoa provere napredovanja učenika i usvojenog znanja.  >>>
povez: broš |
na sajtu: 580,00 DIN
Pročitaj više
Radna sveska 8
Katarina Kolaković, Anđelka Petrović, Sunčica Rakonjac Nikolov, Danijela Milićević Radna sveska 8 Радна свеска - вежбања су разноврсна и оријентисана на решавање проблемских питања. Одликују се богатством различитих примера, па делују подстицајно и мотивишуће на ученике. >>>
povez: broš |
na sajtu: 580,00 DIN
Pročitaj više