Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Tema - Predmetna nastava

Čitanka 7
Aleksandar Jerkov, Anđelka Petrović, Katarina Kolaković Čitanka 7 Čitanka stvorena po meri današnjeg deteta, koja će savremenim dizajnom i pristupom učiniti da se gradivo savlada jednostavnije, a usvojeno znanje učini trajnim i dugoročnim. >>>
povez: broš |
na sajtu: 930,00 DIN
Pročitaj više
LIKOVNA KULTURA 5, udžbenik
Katarina Trifunović LIKOVNA KULTURA 5, udžbenik Udžbenik je izrađen prema novom Planu i programu nastave i učenja. Polazeći od iskustva učenika, povezuje njihov svakodnevni život sa konkretnim obrazovnim ciljevima, što predstavlja osnov... >>>
povez: broš |
na sajtu: 690,00 DIN
Pročitaj više
GEOGRAFIJA 5, udžbenik - J. Popović
Jelena Popović GEOGRAFIJA 5, udžbenik - J. Popović Sadržaji iz udžbeniku povezani su s primerima iz svakodnevnog života. Različite pojave, procesi i zakonitosti objašnjavaju se postupno i sistematično.Interdisciplinarni pristup u skladu je... >>>
povez: broš |
na sajtu: 890,00 DIN
Pročitaj više
Likovna kultura 6, udžbenik
Katarina Trifunović Likovna kultura 6, udžbenik Likovna kultura 6, udžbenik za šesti razred osnovne škole ima razvojno-formativnu ulogu sa fokusom na učenju kao konstrukciji znanja. >>>
povez: broš |
na sajtu: 690,00 DIN
Pročitaj više
Gramatika 7
Danijela Milićević, Sunčica Rakonjac Nikolov Gramatika 7 Gramatika po meri savremenih generacija učenika. Zasnovana na novom metodičko-didaktičkom pristupu, koji je u potpunosti prilagođen današnjim generacijama i njihovom horizontu očekivanja. >>>
povez: broš |
na sajtu: 760,00 DIN
Pročitaj više
Fizika 7, udžbenik
Ljubiša Nešić, Tatjana Mišić, Marina Najdanović Lukić Fizika 7, udžbenik Udžbenički komplet u potpunosti pokriva sve sadržaje previđene Programom nastave i učenja i prilagođen je predznanju učenika iz fizika, matematike i drugih prirodnih nauka iz šestog razred... >>>
povez: broš |
na sajtu: 840,00 DIN
Pročitaj više
Istorija 6, udžbenik
Danijela Ćirković Istorija 6, udžbenik Istorija 6 udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima za šesti razred osnovne škole urađen je prema novom Planu i Programu nastave i učenja koji je usmeren ka ostvarivanju ishoda. >>>
povez: broš |
na sajtu: 880,00 DIN
Pročitaj više
Geografija 6, udžbenik
Jelena Popović Geografija 6, udžbenik Geografija 6, udžbenik za šesti razred osnovne škole koncepcijski se nastavlja na udžbenik za peti razred. Obrađuju se sledeće teme: geografska karta, stanovništvo, naselja, ... >>>
povez: broš |
na sajtu: 910,00 DIN
Pročitaj više
Radna sveska 7
Katarina Kolaković, Anđelka Petrović, Sunčica Rakonjac Nikolov, Danijela Milićević Radna sveska 7 Po prvi put, metodički obrađena radna sveska, sa razvijenom aparaturom koja omogućava više nivoa provere napredovanja učenika i usvojenog znanja.  >>>
povez: broš |
na sajtu: 580,00 DIN
Pročitaj više
Istorija 7, udžbenik
Vesna Dimitrijević Istorija 7, udžbenik Udžbenik prema novom Planu i programu nastave i učenja, u potpunosti zasnovan na nastavi orijentisanoj na ishode. >>>
povez: broš |
na sajtu: 880,00 DIN
Pročitaj više
< 1 2 3 4 5 6