Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa
ponedeljak, 05. novembar 2018.
Šta pokazuje analiza male mature?
Polovina prošlogodišnje generacije osmaka bila je odlična, a svaki sedmi vukovac. U Leskovcu je sve petice imalo čak 20 odsto đaka, dok ih je u Valjevu i Užicu bilo upola manje. Većina vukovaca postigla je natprosečne rezultate na maloj maturi, ali je bilo i onih koji nisu uspeli da dobace do republičkog proseka.

Ovo je pokazala analiza male mature za školsku 2017/18. godinu, na koju je izašlo 65.129 učenika, a koju je uradio Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

- Analizom po školskim upravama može se utvrditi da postoji velika razlika u broju vukovaca - navodi se u izveštaju. - Tako ih najviše ima u Leskovcu (20,4%), Nišu (18,2%), Kosovskoj Mitrovici (16,3%) i Jagodini (16,1%). Najmanji procenat učenika vukovaca beleži se u upravama Užice (9,2%) i Valjevo (10,1%).

Rezultati na maloj maturi pokazuju da su najlošiji uspeh postigli vukovci u Kosovsko-pomoravskom i Kosovskom okrugu. Loša postignića vukovaca su i u Pčinjskom i Raškom 2 - Novi Pazar, koji su sve do sada bili na vrhu liste po rezultatima.

Na osnovu odstupanja po okruzima može se zaključiti da je znanje učenika nosilaca diplome “Vuk Karadžić” dosta neujednačeno. Tako, na primer, u Rasinskom, Zlatiborskom, Pirotskom i Mačvanskom okrugu vukovci ostvaruju značajno više bodova na testu iz matematike nego na kombinovanom testu.

Ako je suditi po rezultatima sa male mature, kombinovani i test iz srpskog jezika bili su lakši od testa iz matematike. Jer, prosečni rezultati učenika pokazuje da su od mogućih 20 bodova na testu iz srpskog jezika osvojili 11,99, na kombinovanom testu 12,6, a na testu iz matematike 10,04.

Utvrđen je i broj maturanata koji nisu pokušali da reše nijedan zadatak - njih 26 na testu iz matematike, 22 na testu iz srpskog jezika i 14 na kombinovanom testu vratilo je nastavniku prazan papir.

Analiza po okruzima pokazuje da su učenici iz Južnobačkog okruga i Grada Beograda na svim testovima ostvarili natprosečan rezultat.

- Nisu utvrđena velika odstupanja u rezultatima unutar okruga, osim na kombinovanom testu u dva okruga: Kosovskom i Raškom 2 - Novi Pazar. Grad Beograd je jedini okrug koji ima natprosečna postignuća iz godine u godinu na svim testovima - navodi se u izveštaju Zavoda.

U izveštaju je navedeno i da postoji znatna povezanost između postignuća učenika na svim testovima i ekonomske razvijenosti opština u kojima se učenici obrazuju. Naime, sa stepenom razvijenosti opštine kojoj škola pripada rastu i postignuća na završnom ispitu, što je više uočljivo na testovima iz srpskog jezika i matematike, nego na kombinovanom testu.

Izvor: Novosti.rs