Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Nela Malinović-Jovanović

- Nela Malinović-Jovanović

Нела Малиновић-Јовановић

Рођена 05. 02. 1968. године у Врању. Основну школу и гимназију завршила у Врању. Носилац дипломе „Вук Караџић“ за постигнути успех у основној и средњој школи.

Основне студије завршила на Природно-математичком факултету у Београду, на групи за Математику, одсек за Рачунарство и информатику.

Магистрирала 2003. године на Учитељском факултету у Врању, на групи за Методику наставе математике одбранивши магистарску тезу под насловом: Програмски задаци наставе о природним бројевима у млађим разредима основне школе и ефикасност њиховог остваривања, и стекла академски назив магистра дидактичко-методичких наука.

Докторску дисертацију под називом: Таксономски модел операционализације циља и задатака наставе о природним бројевима, одбранила 2008. године и стекла научни степен доктора дидактичко-методичких наука.

Од 1996. до 2003. радила као сарадник у настави, а од 2003. до 2009. као асистент за ужу научну област Методика наставе математике Учитељског факултета у Врању, Универзитета у Нишу. Године 2009. изабрана у звање доцента, a 2014. у звање ванредног професора за ужу научну област Методика наставе математике Учитељског факултета у Врању, Универзитета у Нишу. Године 2019. изабрана је у звање редовног професора за ужу научну област Методика наставе математике и информатике Педагошког факултета у Врању, Универзитета у Нишу.

Објавила је више од 60 научних радова у научним часописима и зборницима радовс са учешћа на научним конференцијама у Србији и иностранству. У својим радовима бави се проблемима савремене наставе математике и информатике из области које се односе на: индивидуализацију наставе математике, интеграцију наставе математике и осталих предметних области, компетенције наставника, ефикасност и операционализацију циљева и задатака наставе математике, стандарде квалитета уџбеника, постигнућа ученика и др. Радови су теоријско – емпиријског карактера и доприносе развоју како методике наставе математике и информатике, тако и дидактике и методика осталих наставних дисциплина.

Коаутор је 2 универзитетска уџбеника: Методика наставе математике и Методика осавремењене наставе математике намењених студентима педагошких факултета и учитељима, и аутор универзитетског уџбеника Методика развијања почетних математичких појмова намењеног студентима педагошких факултета и васпитачима у предшколским установама.

Рецензент је радова у више научних часописа и зборника са научних скупова. Рецензирала је више научних монографија, универзитетских уџбеника и практикума.

Matematika 4, udžbenik
Nela Malinović-Jovanović Matematika 4, udžbenik Уџбеник Математика 4 је радног карактера, са јасном и доследном структуром. Подржава повезивање новоученог садржаја са претходно обрађиваним садржајима, као и са искуствима ученика.  >>>
povez: broš |
na sajtu: 740,00 DIN
Pročitaj više
Matematika 4, radna sveska
Nela Malinović-Jovanović Matematika 4, radna sveska Радна свеска концепцијски прати уџбеник. Свака област почиње уводном страницом на којој су представљени садржаји који ће се утврђивати у оквиру области. >>>
povez: broš |
na sajtu: 740,00 DIN
Pročitaj više
Matematika 3, udžbenik
Nela Malinović-Jovanović Matematika 3, udžbenik Udžbenik se sastoji od pažljivo odabranih primera iz realnog okruženja, jednostavnih objašnjenja novih sadržaja i mnoštva zanimljivih zadataka različitih nivoa složenosti. Nastavnik... >>>
povez: broš |
na sajtu: 730,00 DIN
Pročitaj više
Matematika 1, udžbenik - 1. i 2. deo
Nela Malinović-Jovanović Matematika 1, udžbenik - 1. i 2. deo Уџбеник радног карактера подељен је на два дела, за прво и друго полугодиште. У потпуности омогућава остваривање програмских исхода, међупредметно повезивање, као и реализацију пројектне наставе.... >>>
povez: broš |
na sajtu: 710,00 DIN
Pročitaj više
Matematika  1, Radna sveska - 1. i 2. deo
Nela Malinović-Jovanović Matematika 1, Radna sveska - 1. i 2. deo Радна свеска концепцијски прати садржаје у уџбенику. Садржи мноштво задатака различитог типа градираних по нивоима: основни ниво, разумевање, примена знања и решавање проблема.  >>>
povez: broš |
na sajtu: 710,00 DIN
Pročitaj više
Matematika 2 - udžbenik prvi i drugi deo
Nela Malinović-Jovanović Matematika 2 - udžbenik prvi i drugi deo Полазећи од добро осмишљених примера из реалног окружења, од искуства и предзнања ученика, уџбеник пружа мноштво идеја за извођење наставе. >>>
povez: broš |
na sajtu: 720,00 DIN
Pročitaj više
Matematika 3, Radna sveska
Nela Malinović-Jovanović Matematika 3, Radna sveska Radna sveska koncepcijski prati sadržaje u udžbeniku. Obuhvata veliki broj raznovrsnih, podsticajnih zadataka koji su osmišljeni u tri nivoa složenosti. >>>
povez: broš |
na sajtu: 730,00 DIN
Pročitaj više
Matematika 2, radna sveska - prvi i drugi deo
Nela Malinović-Jovanović Matematika 2, radna sveska - prvi i drugi deo Radna sveska koncepcijski prati sadržaje u udžbeniku. Veliki broj zadataka različitog tipa obuhvata osnovni nivo znanja, razumevanje, primenu znanja i rešavanje problema. >>>
povez: broš |
na sajtu: 720,00 DIN
Pročitaj više