Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Izdanja

Izdanja

Fizika 6, zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama
Fizika 6, zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama U zbirci zadataka sa laboratorijskim vežbama dat je kratak pregled gradiva i formula, matematički podsetnik, rešeni zadaci, zadaci za samostalni rad, takmičarski zadaci i rešenja za... >>>
povez: Broš |
na sajtu: 590,00 DIN
Pročitaj više
Likovnica 2
Likovnica 2 Ликовница је писана према Програму наставе и учења прописаним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, и позитивно одговара на постављене исходе. У њему се н... >>>
povez: Spiralni |
na sajtu: 810,00 DIN
Pročitaj više
Likovna kultura 6, udžbenik
Likovna kultura 6, udžbenik Likovna kultura 6, udžbenik za šesti razred osnovne škole ima razvojno-formativnu ulogu sa fokusom na učenju kao konstrukciji znanja. >>>
povez: Broš |
na sajtu: 690,00 DIN
Pročitaj više
Gramatika 7
Gramatika 7 Gramatika po meri savremenih generacija učenika. Zasnovana na novom metodičko-didaktičkom pristupu, koji je u potpunosti prilagođen današnjim generacijama i njihovom horizontu očekivanja. >>>
povez: Broš |
na sajtu: 750,00 DIN
Pročitaj više
Fizika 7, udžbenik
Fizika 7, udžbenik Udžbenički komplet u potpunosti pokriva sve sadržaje previđene Programom nastave i učenja i prilagođen je predznanju učenika iz fizika, matematike i drugih prirodnih nauka iz šestog razred... >>>
povez: Broš |
na sajtu: 840,00 DIN
Pročitaj više
Istorija 6, udžbenik
Istorija 6, udžbenik Istorija 6 udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima za šesti razred osnovne škole urađen je prema novom Planu i Programu nastave i učenja koji je usmeren ka ostvarivanju ishoda. >>>
povez: Broš |
na sajtu: 880,00 DIN
Pročitaj više
Geografija 6, udžbenik
Geografija 6, udžbenik Geografija 6, udžbenik za šesti razred osnovne škole koncepcijski se nastavlja na udžbenik za peti razred. Obrađuju se sledeće teme: geografska karta, stanovništvo, naselja, ... >>>
povez: Broš |
na sajtu: 910,00 DIN
Pročitaj više
Fizika 7, Zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama
Fizika 7, Zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama Fizika 7, zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama je udžbeničkog kompleta, koncepcijski se naslanja na udžbenik i dopunjuje ga. >>>
povez: Broš |
na sajtu: 590,00 DIN
Pročitaj više
Geografija 7, udžbenik
Geografija 7, udžbenik U udžbeniku su sagledani uzroci i posledice savremenih prirodnih i društvenih procesa na regionalnom i globalnom nivou. >>>
povez: Broš |
na sajtu: 890,00 DIN
Pročitaj više
Radna sveska 7
Radna sveska 7 Po prvi put, metodički obrađena radna sveska, sa razvijenom aparaturom koja omogućava više nivoa provere napredovanja učenika i usvojenog znanja.  >>>
povez: Broš |
na sajtu: 550,00 DIN
Pročitaj više
Istorija 7, udžbenik
Istorija 7, udžbenik Udžbenik prema novom Planu i programu nastave i učenja, u potpunosti zasnovan na nastavi orijentisanoj na ishode. >>>
povez: Broš |
na sajtu: 880,00 DIN
Pročitaj više
Likovna kultura 7, udžbenik
Likovna kultura 7, udžbenik Udžbenik stavlja u fokus aktivnost učenika. Postavljanjem pitanja koja zahtevaju višestruke odgovore podstiče se uvažavanje različitih perspektiva i viđenja. >>>
povez: Broš |
na sajtu: 690,00 DIN
Pročitaj više
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10