Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa
utorak, 23. jun 2020.
Na linku možete pročitati Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2020-2021.
petak, 31. avgust 2018.
Na linku možete pročitati Pravilnik o učeničkim zadrugama.
petak, 31. avgust 2018.
Na linku možete pročitati Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove.
petak, 31. avgust 2018.
Na linku možete pročitati Okvir digitalnih kompetencija.
petak, 31. avgust 2018.
Na linku možete pročitati Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra odobrenih udžbenika.
petak, 31. avgust 2018.
Na linku možete pročitati Pravilnik o sticanju zvanja nastavnika.
petak, 31. avgust 2018.
Na linku možete pročitati Pravilnik o stručnom usavršavanju.
petak, 31. avgust 2018.
Na linku možete pročitati Pravilnik o standardima kompetencija direktora.
petak, 31. avgust 2018.
Na linku možete pročitati Pravilnik o obrazovnim standardima za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja.
petak, 31. avgust 2018.

Pogledajte na sledećem linku prvi ciklus Plan udžbenika za osnovnu školu.

<< >>